Categorías

Boletín de novas

Partners

OS TEMPOS E OS MÉTODOS DE ENVÍO

A ENTREGA DOS PRODUTOS

  1. A entrega dos produtos serán feitas a través de correo TNT ou outros courier, dependendo da área xeográfica e volume dos produtos.
  2. No momento da expedición da orde será notificado de que o código de seguimento do paquete.
  3. Os Produtos son entregados ao enderezo indicado polo Cliente no momento da inscrición referida no art.3 ou a un enderezo diferente especificado no momento da presentación da solicitude. O lugar de entrega dos Produtos non pode ser o mesmo como un espazo ou un área pública. Dimensione3 Srl resérvase o dereito de non entregar os Produtos obxecto da orde no caso de que a dita circunstancia.
  4. É recomendable que os Clientes prestar especial atención no informe os datos relativos ao enderezo de entrega (número de casa, apelido sobre o timbre, número, escala, etc). Dimensione3 ltd exime de toda responsabilidade, e é excluída calquera dereito do Cliente a indemnización ou compensación en orde a falta ou atraso entregas para certos erros, imprecisións ou deficiencias sobre o enderezo do lugar de entrega indicadas polo Cliente en Orde.
  5. Os Clientes ou os temas nomeado polos Clientes, que son o enderezo dada para a entrega de Produtos na Confirmación do Pedido, están obrigados a comprobar, no momento da entrega, de que: (i) os Produtos corresponden ao que se indica no documento de transporte (DDT), tanto o número e tipo, (ii) a embalaxe dos Produtos está intacta, non mal ou non modificado.
  6. Calquera dano para o envase/embalaxe dos Produtos debe ser inmediatamente reivindicado polos Clientes mediante a aplicación de unha reserva de escribir na proba de entrega. Enténdese que, unha vez asinada a entrega de documento sen ningún tipo de reclamación, o Cliente pode non reclamar calquera Dimensione3 Srl con referencia ás características externas de entrega de mercadorías.
  7. Os Produtos poden ser entregados polos responsables de Dimensione3 Srl só para Clientes ou persoas autorizadas por eles. O asunto a cal os Produtos son entregados debe colocar unha sinatura para certificar a entrega. Non son feitos entregas á oficina de correos caixas ou a través da inserción de Produtos nos buratos das letras ou outros lugares semellantes.