Κατηγορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Partners

ΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ

ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

  1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει μέσω courier TNT ή άλλες courier, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τον όγκο των προϊόντων.
  2. Κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας θα πρέπει να κοινοποιούνται από τον κώδικα παρακολούθησης του πακέτου.
  3. Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της καταχώρισης που αναφέρεται στην τέχνη.3 ή σε άλλη διεύθυνση που καθορίζεται κατά τη στιγμή της υποβολής της Παραγγελίας. Ο τόπος παράδοσης των Προϊόντων δεν μπορεί να είναι το ίδιο με ένα χώρο ή ένα δημόσιο χώρο. Dimensione3 Srl διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει τα Προϊόντα αντικειμένου της παραγγελίας σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες συνθήκες.
  4. Συνιστάται οι Πελάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην αναφορά των δεδομένων που αφορούν την διεύθυνση παράδοσης (σπίτι αριθμός, επώνυμο το κουδούνι, του αριθμού, της κλίμακας κ. λπ.). Dimensione3 ltd αποποιείται κάθε ευθύνη, και εξαιρείται από κάθε δικαίωμα του Πελάτη για αποζημίωση ή και επανόρθωση, προκειμένου να χάσει ή να καθυστερήσει τις παραδόσεις για ορισμένα λάθη, ανακρίβειες ή ελλείψεις που αφορούν την διεύθυνση του τόπου παράδοσης που θα υποδειχθεί από τον Πελάτη κατά την Παραγγελία.
  5. Οι Πελάτες ή τα άτομα που διορίζονται από τους Πελάτες που είναι η διεύθυνση που αναφέρεται για την παράδοση των Προϊόντων στην Επιβεβαίωση της Παραγγελίας, υποχρεούνται να ελέγξουν, κατά τη στιγμή της παράδοσης, που: (i) τα Προϊόντα που αντιστοιχούν σε ό, τι αναφέρεται στο έγγραφο μεταφοράς (DDT), δύο τον αριθμό και τον τύπο, (ii) η συσκευασία των Προϊόντων είναι άθικτο και όχι κατεστραμμένο ή άλλως τροποποιηθεί.
  6. Οποιαδήποτε ζημία στη συσκευασία/συσκευασία των Προϊόντων πρέπει να είναι αμέσως ζήτησαν από τους Πελάτες της με την εφαρμογή του αποθεματικού της γραφής σε απόδειξη της παράδοσης. Είναι κατανοητό ότι, μόλις υπογραφεί η παράδοση του εγγράφου, χωρίς οποιαδήποτε αξίωση, ο Πελάτης δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα Dimensione3 Srl με αναφορά στα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αγαθών που παραδίδονται.
  7. Τα Προϊόντα μπορούν να παραδοθούν από τους υπεύθυνους της Dimensione3 Srl μόνο σε Πελάτες ή τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Το θέμα που τα Προϊόντα που παραδίδονται θα πρέπει να τοποθετεί μια υπογραφή για να πιστοποιήσει την παράδοση. Δεν γίνονται παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες ή εισάγοντας τα Προϊόντα στις τρύπες των γραμμάτων ή άλλες παρόμοιες θέσεις.